Život, vesmír a vůbec

Kreacionismus

2. srpna 2015 v 20:05 | The Wretched Egg


Jako kreacionismus nazýváme přesvědčení, že vesmír, případně i život vznikl zásahem nějaké vyšší moci. [1] Termín "kreacionismus" jako takový byl poprvé použit v dopise Charlese Darwina v roce 1856 [6] a začal používat ve spojení s křesťanskými fundamentalisty v roce 1929, i když bylo používáno i jinými náboženskými skupinami, kteří věří v jiný koncept kreace. [2][3] Dnes je již známo, že i mezi kreacionisty se názory na stvoření liší, a spojuje je myšlenka, že vesmír byl stvořen vyšší mocí. [4][5]
Jak už bylo zmíněno, kreacionismus zahrnuje několik typů. V průběhu let proběhlo několik pokusů rozřadit tyto typy do několika kategorií, vytvořit jakousi "taxonomii" pro kreacionismus. Toto rozřazení je provedeno na základě toho, co mají jednotlivé skupiny kreacionistů společné.
 
 

Reklama
Reklama