Kreacionismus

2. srpna 2015 v 20:05 | The Wretched Egg |  Život, vesmír a vůbec


Jako kreacionismus nazýváme přesvědčení, že vesmír, případně i život vznikl zásahem nějaké vyšší moci. [1] Termín "kreacionismus" jako takový byl poprvé použit v dopise Charlese Darwina v roce 1856 [6] a začal používat ve spojení s křesťanskými fundamentalisty v roce 1929, i když bylo používáno i jinými náboženskými skupinami, kteří věří v jiný koncept kreace. [2][3] Dnes je již známo, že i mezi kreacionisty se názory na stvoření liší, a spojuje je myšlenka, že vesmír byl stvořen vyšší mocí. [4][5]
Jak už bylo zmíněno, kreacionismus zahrnuje několik typů. V průběhu let proběhlo několik pokusů rozřadit tyto typy do několika kategorií, vytvořit jakousi "taxonomii" pro kreacionismus. Toto rozřazení je provedeno na základě toho, co mají jednotlivé skupiny kreacionistů společné.Kreacionismus mladé Země

Zastánci toho kreacionismu věří, že Země byla vytvořena bohem v období před 6 000 až 10 000 lety, a to přesně tak, jak je popsáno v Bibli (Genesis). Většina zastánců věří, že Země je asi tak stará, jako celý Vesmír, zatímco několik jedinců má za to, že Vesmír je mnohem starší. Jiní tvrdí, že Země i Vesmír byly stvořeny tak, že vypadají mnohem starší, než jsou, čímž vysvětlují stáří zjištěné geologickými a jinými výzkumy. Názory na změny v biotopu se také rozcházejí - někteří tvrdí, že svou roli hrála potopa světa. Jiní zase, že Země se nikdy neměnila, a nalezené fosílie jsou podvrhy, pravděpodobně nastrčené ďáblem. [7]

Charakteristika:
  • Svět stvořený před 10 000 - 6 000 lety ve čtyřiadvaceti hodinových periodách [7]
  • Bible je brána jako přesný záznak historického vývoje Země, a je brána doslovně
  • Popření fyzické antropologie. Adam a Eva jsou bráni jako univerzání předci všech lidí na Zemi. [8]
  • Odlišné názory na fosílie - popření, potopa světa či myšlenka, že dinosauři pořád žijí (např. jako mořská monstra)

Kreacionismus staré Země

Zastánci věří, že Vesmír byl stvořen bohem, ovšem neberou Genesis za doslovný popis stvoření světa tak, jak k němu opravdu došlo. Věk Vesmíru a Země popsány astronomy a geology jsou uznávané, neuznávají však evoluci. Pod tento typ kreacionismu se řadí hned několik podtypů:

  • Mezerový kreacionismus - Život byl vytvořen na předvytvořené staré Zemi. Tato Země byla prošla dříve jakýmsi úpadkem, nebyla vhodná pro život; poté byla obnovena tak, aby byla vhodná pro život. Vychází z doslovné interpretace Genesis, čímž se shoduje s Mladou Zemí.
  • Kreacionismus denního věku - Předpokládá, že "dny" v Genesis představují delší časové periody
  • Progresivní kreacionismus - Představa, že bůh umožňuje určitým přírodním procesům (mutace, přírodní výběr), aby afektovaly život na Zemi, ale aktivně se zapojuje do klíčových momentů, například do tvorby nových druhů (často proto, aby byl obnoven život na Zemi). Nepopírají tedy možnost jakési variace v rámci druhu, ale odmítají vznik pokročilého organismu z jednobuněčných forem.

Neo-kreacionismus

Ačkoliv jsou označováni jako neo-kreacionisté, od ostatních forem kreacionismu se distancují. Jde v podstatě o takové hnutí, které si klade za cíl "překopat" kreacionismus tak, aby byl veřejností, politiky, pedagogy a vědeckou obcí lépe přijímán.
Neo-kreacionisté často považují mainstreamové myšlenky, založené na vědeckých výzkumech (chápejte jako Big Bang, evoluce atd.) za dogmatické ateistické náboženství. Neo-kreacionisté tvrdí, že vědecká metoda vylučuje vysvětlení určitých jevů, zejména těch s prvky nadpřirozena. Argumentují, že vědecká metoda kompletně vyřazuje možný příspěvek náboženského "pohledu" k naší celkové představě o Vesmíru a k jeho poznání. Neo-kreacionisté také tvrdí, že věda je důvodem mnoha neduhů současné společnosti, včetně sociálních nepokojů a rozpadu rodiny.
V USA je nejznámnější formou neo-kreacionismu hnutí inteligentního plánu (inteligent design). Pro všechny formy neo-kreacionismu je odmítnutí naturalismu, obvykle spjaté s přijetím supernaturalismu, a otevřená, často nepřátelská opozice vůči, jak říkají, Darwinismu (čímž myslí evoluci).

Evoluční kreacionismus

Tento pojem označuje myšlenku, že bůh vytvořil Vesmír, ve kterém se bude vše přirozeně vyvíjet. Výraz "evoluce" však v tomhle směru má význam evoluce absolutní, tedy zformování galaxií, solárních systémů, jednotlivých planet i jednoduchých sloučenin, ze kterých se později vyvinul život. Což prakticky znamená, že boží zásah vidíme na uplném začátku; vše se dál vyvíjelo a formovalo samostatně.
Tato myšlenka podporuje metodický naturalismus moderní vědy. Zastánci kloubí myšlenku evoluce s vírou v boha a odmítají názory, že tyto dva proudy jsou v rozporu a věří, že biblické učení a vědecké teorie se navzájem nevyvrací.
I když tato myšlenka představuje jakýsi kompromis mezi dvěma stranami, nahlíží na ni s pohrdáním někteří ateisté i kreacionisté. [9]

Kreacionismus napříč vírami

  • Hinduismus - Všechen život na Zemi je výsledkem "devoluce" vyšší formy čistého vědomí. První člověk takto vznikl před triliony let.
  • Islám - Vše bylo vytvořeno samotným bohem tak, jak popisuje Korán. Ten stvoření popisuje poměrně obecně, což je důvodem nejrůznějších interpretací. Rozšířen je i evoluční kreacionismus, zejména mezi umírněnějšími muslimy; napříhlad hnutí Ahmadiyya aktivně propaguje evoluční teorii.
  • Judaismus - Tóry již nejsou brány doslovně, ale symbolicky. Ortodoxní židé, kteří se snaží urovnat rozpory mezi vědou a Biblí, pochybují, že tyto rozpory budou kdy klasickými vědeckými prostředky urovnány. Pro tyto skupiny židů je věda právě tak pravdivá jako Tóra, a pokud se zdají být v rozporu, je na vině naše vlastní epistemologické limity.

Kreacionismus je jako pojem velmi široký a mimo dnešní náboženství ho nalezneme v nejrůznější mytologii i ve filosofii, starodávné i novodobější. Pro tento článek byl vybrán přehled forem kreacionismu, se kterými se lze setkat v dnešní době (a ke kterým byly nalezeny nějaké objektivní informace).Zdroje:
[1] Gunn 2004, p. 9, "The Concise Oxford Dictionary says that creationism is 'the belief that the universe and living organisms originated from specific acts of divine creation.'"
[2] Numbers, Ronald L. "The 'Ordinary' View of Creation". Counterbalance Interactive Library. Seattle, WA: Counterbalance Foundation. Retrieved 2010-08-11.
[3] Lamoureux 1999, p. 14 [4] "A Spectrum of Creation Views held by Evangelicals". Ipswich, MA: American Scientific Affiliation. Retrieved 2007-10-18. All Christians in the sciences affirm the central role of the Logos in creating and maintaining the Universe. In seeking to describe how the incredible universe has come to be, a variety of views has emerged in the last two hundred years as continuing biblical and scientific scholarship have enabled deeper understanding of God's word and world.
[5] Numbers 1998, p. 55, "'Creationists of today are not in agreement concerning what was created according to Genesis.'" - Russell L. Mixter, Creation and Evolution (1951) OCLC 40774047 [6] Darwin, Charles (July 5, 1856). "Darwin, C. R. to Hooker, J. D.". Darwin Correspondence Project. Cambridge, UK: Cambridge University Library. Letter 1919. Retrieved 2010-08-11.[7] Science Education Resource Center @ Carleton College
[8] Ken Ham, Dr Don Batten and Dr Carl Wieland, One Blood, Creation Ministries International
[9] Devine, Philip E. (2008). "Creation and Evolution". Religious Studies 32 (3): 325. doi:10.1017/S0034412500024380

Pro nedostatek objektivních zdrojů primárně čerpáno z:


Zdroje obrázků:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama