Ray Comfort: Evolution vs. God

21. srpna 2014 v 3:47 | The Wretched Egg |  Ad absurdum
Dnes si vezmu na paškál půlhodinový dokument "Evolution vs. God" se zvučným podtitulkem "Shaking the Foundations of Faith" (otřásání základy víry). Skoro to zní, jako kdyby se dokument snažil jít po krku Kreacionismu. Nenechte se však oklamat - opak je, ironicky, pravdou.
Dokument je volně přehratelný na youtube a jsou k němu dostupné české titulky.
Předem upozorňuji, že témata jako Darwinismus a Neodarwinismus jsou natolik obsáhlá, že je tento článek rozhodně nepokryje, tudíž se snažím být co nejstručnější.
Chtěla jsem začít zběžnými informacemi z oficiálních stránek o dokumentu, kde se vzala myšlenka natočit dokument, co má dokument sdělit (dokumenty mají mít totiž především informativní funkci). Dále informace o účinkujících: na základě čeho je vybrali, ze které jsou univerzity, kolik lidí se celkem dotazovali. Bohužel jsem se z oficiálního zdroje nedozvěděla o projektu jako takovém nic - když pominu stránku plnou chvály (celkem 32), čtyři negativní komentáře od "atheistů", a nějaké obrázky sloužící k propagaci dokumentu (nebo pravdy, pokud preferujete tento termín). Dále odkazy na články, které byly o filmu napsány. Všemi jsem se musela prokousat, abych našla ale spoň nějaké informace.

Autory dokumentu jsou Ray Comfort a Emeal Zwayne. Oba jsou součástí Living Waters, jejiž zakladatelem je samotný Comfort. Jejich cílem je šířit pravdu. Comfort je autorem více než 70ti knih zabývajících se ateismem, vírou, kreacionismem, spasením... [1,2]. "E.Z", jak si nechá říkat (a je mi to sympatické, jelikož mně na střední škole taky nikdo neřekl jinak než iniciály) vystudoval biblická studia a teologii na univerzitě v Biole, stal se pastorem a dotáhl to až na vícepředsedu církevní rady. [3] Asi nemusím zmiňovat, že oba dva jsou silně věřící.
V dokumentu vystupují studenti Univerzity Jižní Kalifornie (USC) a Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA), které jsou zhruba na stejné úrovni. Minulý rok se s dalšími obě umístili na 23. místě na seznamu nejlepších amerických univerzit,[7] což je docela pěkné umístění, vezmeme-li v úvahu, že v USA je sakra hodně univerzit.
Comfort si je jist, že dokument stáhne evoluci. Cílem dokumentu je poukázat na to, že neexistuje opravdový důkaz pro evoluci, že je jen otázkou slepé víry.[4] Nejedenkrát označuje evoluci za "padělanou vědu".[4,5,6]


Analýza videa a průběžný komentář


"Víra je skvělá výmluva, skvělá záminka vyhnout se nutnosti myslet a hodnotit důkazy."

Dokument zahajuje citát biologa Clintona Richarda Dawkinse, který se proslavil zejména jako popularizátor evoluční teorie.
Jeho citáty nás budou provázet celým dokumentem. Použité citáty pana Dawkinse jsou často směřované proti slepé víře. Jejich funkce v dokumentu je jasná - jelikož budeme přesvědčování (i když to tak zezačátku vůbec nevypadá), že evoluční teorie touto slepou vírou je, jde tímto její popularizátor, přirozený nemesis autorů, sám proti sobě a proti tomu, co zastupuje. Vychází z tohoto "souboje" jako protiřečící si pokrytec.

0:37
Comfort se dotazuje účinkujících, jsou-li atheisté. Sedm osob mu řekne, že ateisty jsou. Některých se ptá na důvod. Dostává se mu odpovědí: "Protože Bůh neexistuje", "Nevěřím tomu, že nějakej chlápek žije v nebi". Jeden z dotazovaných atheista není, ale přiklání se k atheismu kvůli evoluci (může tedy jít o deistu, pozn. autorky).

1:10
Comfort se dotazuje účinkujícího, jestli věří v evoluci. Odpovídá, že ano.
- Pokládá špatnou otázku, tudíž se mu dostává i špatné odpovědi. Evoluce není otázkou víry, stejně jako jakákoliv jiná, seriózní teorie. Proto jsou to také teorie, a ne hypotézy. Jsou to tvrzení, která byla přijata za platící proto, že byla mnohonásobně testována a zároveň není v opozici vůči faktům, přírodním zákonům... Ovšem s tímto problémem se nesetkáme ve videu pouze jednou. Tento omyl nás provází celým dokumentem, protože na tomto omylu dokument staví. Na omylu, že evoluce je otázkou víry.
Dále je nám citováno o Darwinské evoluci z LiveScience: "Mění dinosaury na ptáky, lidoopi na lidi a obojživelné savce na velryby".
- V originálním článku je před touhle větou psáno: "...Přírodní výběr je schopnen udělat mnohem víc. S dostatkem času a dostatkem kumulovaných změn může vytvořit zcela nové druhy."

1:22
Doktor biologie mluví o přírodním výběru jako o nástroji, který umožňuje vytvářet bez nadpřirozené síly. Od doktora evoluční biologie slyšíme, že probíhají procesy, které jsou pozorovatelné v dnešním světě.
Poté jsou účastníci dotazování, pokud si myslí, že evoluce je víra. Nedostane se mu kladné odpovědi.
Na druhou stranu tu opět máme otázku "Kdy jsi tomu začal věřit?" (není to to samé jako "věřit v evoluci", pozn. autorky)
Slyšíme vesměs racionální důvody.

2:18
"Věřím ve vědu" - obrovská chyba ze strany dotazovaného. Věda není otázkou víry, jak už jsem zmínila výše. V tomhle případě je to jen nahrávka na smeč, na kterou autor čekal.
Dále se Comfort ptá studentů na jejich obory. Máme tu studenty biologie, geologie, biochemie, chemie, environmentalistiky a politiky, fyziky. A opět tu máme tu víru v evoluci. Dotazovaní ovšem nejspíš berou tento pojem jako "přesvědčení", tudíž mu každý odkýve i dotaz, zda-li jsou "silní věřící".

2:57
Otázka na pozorovatelný důkaz evoluce. Jsou dávány příklady, které ovšem autor jako takový pozorovat nemůže, jelikož nemá stroj času. Ostatní jsou nějakým způsobem nepřijatelné z jiných důvodů. Další citát Dawkinse. A následuje jeden od Darwina, aby toho nebylo málo.

4:56
Slečna udává, že opice mají jako jediné 5 prstů, stejně jako lidé. Comfort oponuje, že koaly mají také pět prstů.
Comfort má pravdu - prsty pomáhají koale k lepšímu uchycení na stromě. Stejně jako lidoopům. Stagnuje tu však pojem analogický a homologický znak.
Homologický znak je takový, který vznikl u různých druhů díky blízké příbuznosti. Jde prakticky o znaky zděděné.
Analogický znak je funkčně shodný znak u dvou různých druhů, který má jiný původ. Příkladem může být křídlo hmyzí a křídlo ptačí. Nebo právě koalí a opičí prsty.
Člověk však prsty na uchycení na stromě nepotřebuje, stále je ale má. Proč? Právě proto, že se jedná o homologický znak, který získal, stejně jako lidoopové, od společného předka.

Následuje pár dalších nahrávek na smeč, např.: "Nevím důkaz, ale věřím tomu, co říkají učebnice". Tím pádem pro změnu vzorek vypadá jako banda vymytých mozků, kteří věří jen tomu, co se píše v učebnici a nemyslí sami za sebe.

6:05
Dále tu máme nějaké dobré příklady (koljušky, pěnkavy), nějaké hloupé příklady (savci z moře a ze země). Nejlepším příkladem je Lenskiho experiment s bakteriemi (E. Coli)[8], po kterém dané bakterie získaly novou metabolickou funkci. Pro Comforta není žádná z těchto ukázek adaptace uspokojivá; hledá radikální změnu ve vyšších taxonech. Tohoto důkazu se mu nedostává, protože evoluce je postupný dlouhodobý proces a společní předci vyšších taxonů už dávno nemusí existovat (např. Archeopteryx, který byl přechodníkem mezi plazem a ptákem), tudíž opět nejsou pozorovatelní v dnešní době.
A pán, který věří ve vědu, opět nahrává po deváté minutě na smeč. Není čemu se divit - když se vás člověk ptá na něco pořád dokola, nakonec kývnete, aby vám s tím už dal pokoj.

10:34
"Tomu se říká adaptace, to není darwinovská evoluce."
- Není náhodou v souvislosti s evolucí, jehož hnací silou je přírodní výběr, populární věta "Survival of the fittest" - Přežití nejpřizpůsobenějšího? To má sakra dělat s adaptací. Tím pádem má i evoluce co dělat s adaptací.
Následuje spousta studentů, kteří nemůžou přijít na uspokojivý příklad makroevoluce, který by byl pozorovatelný.

13:41
Poprvé padá spojení "slepá víra".
A další Dawkins.

13:49
Na scénu přichází tzv. Inteligentní design, neboli přesvědčení, že svět je moc složitý na to, aby mohl neplánovaně a spontánně vzniknout, a tedy byl navržený pomocí inteligence.[9] Nikdo z dotázaných tomuto přesvědčení nevěří.
Comfort po dotazovaných chce, aby mu vytvořili růži. Nečekaně mu všichni odpoví, že nemohou. Dle něj, pokud není nic inteligentně navrženo, měl by být schopný každý vytvořit cokoliv (což je samo o sobě iracionální, jak troll po lobotomii). Jediné, co to dokazuje je, že nic není inteligentně navrženo, protože sám slečně s brýlemi řekl, že vypadá inteligentně ještě než po ní růži chtěl. Neměla by tedy, dle inteligentního designu, být schopna růži z ničeho vytvořit?
Evoluce byla málo, tak se dále pustíme Velkého Třesku, a to dost patetickým stylem.

16:07
Další jsou na řadě rudimenty, konkrétně apendix a kostrč, které jsou zakrnělými pozůstatky po předcích, vyskytující se u ostatních druhů v mnohem dominantnější formě. Následně je nám vysvětleno, že to není pravda, jelikož kostrč je důležitá kvůli úchytům a apendix je součástí imunitního systému, což je pravda. Není to však důkaz toho, že nejsou pozůstatky. Znamená to jen, že díky změnám stavby těla a s tím spojeného životního stylu změnili nejen jsou velikost, ale částečně i funkci, nevyřazuje to daný rudiment automaticky ze hry. Nemluvě o tom, že na ocas se také upínají svaly, šlachy a vazy.

21:43
Populární tvrzení k diskreditaci evoluční teorie: Hitler uvádějící evoluci v praxi. Více si můžete přečíst zde.
Dále se setkáváme se špatným pochopením přežití nejvíce adaptováného, neboli "nejsilnějšího", díky čemuž jsou i špatně kladené otázky.
Dawkins.
Následuje spousta morálních otázek, jelikož absolutní morálka byla všemi dotázanými zavrhnuta. Je jim řečeno, že jsou v podstatě špatní lidé. Proč se jich člověk natáčející dokument o možnostech vývoje života na Zemi ptá, jestli se dívají na pornografii? To mi příjde minimálně netaktní.

27:16
Tak, už vím, proč se jich ptal na to porno. Dle pana Comforta si člověk vybere evoluci proto, aby se zbavil morální zodpovědnosti.
Následuje Comfortův nábožný monolog. A pokračuje až do konce.


Makroevoluční mezičlánky

Tolik požadovaným pozorovatelným důkazem, že evoluce je platná, mohou být jen recentní druhy, které mají znaky jako dva různí živočichové, popřípadě náznaky znaku - jsou jejich mezičlánkem. Díky slovu "recentní" bohužel opadá spousta možností, jelikož jak už jsem zmínila, většina mezičlánků je dávno vymřelých. Pořád se tu nabízí však jeden příklad za všechny a to jsou:

Hemichordata
Hemichordata (polostrunatci) mají na hřbetní straně notochord, předchůdce chordy dorsalis, ze které se časem vyvinula páteř. Chordu dorsalis, která se z notochordu vyvinula, mají např.: Pláštěnci, Bezlebeční, Kruhoústí.


Biogenetický zákon
Další krásně pozorovatelnou mezidruhovou změnou je vývoj embrya v děloze. Jak řekl E. Haeckel - "Ontogeneze je zkrácená fylogeneze", neboli "Vývoj jedince je zkrácený vývoj celého rodu".Závěr

Klíčem ke všemu je správné pochopení.
Evolution vs. God je plné špatně interpretovaných termínů. Už jen fakt, že je používán termín "darwinismus" a ne "neodarwinismus". Dále tu máme "přežití nejsilnějšího". Adaptaci zcela oddělenou od evoluce...
Je pravda, že někteří jedinci skutečně evoluční teorii přijímají bez toho, aby o ní něco tušili; většinou proto, že jsou atheisté, tím pádem jakékoliv "nekreationisované" vysvětlení vzniku života, vesmíru je v souladu s jejich přesvědčením víc, než právě kreacionismus.
Je pravda, že studenti a doktoři v dokumentu často odpovídají trošku rozpačitě, popřípadě neodpovídají vůbec. Nemám jim to za zlé, nemuseli takové otázky vůbec čekat, potřebovali by možná lepší přípravu, protože věřím, že student chemie má jiné věci na učení, než evoluční biologii. Vzhledem k tomu, že se nám nedostalo konkrétního čísla kolik lidí bylo vůbec zapojeno do dokumentu a ne všichni dotazovaní jsou vždy ukázání, jak odpovídají na vše, je tu pořád možnost, že dobré odpovědi mohli být vystříhány a v dokumentu vůbec nepoužity.
V dokumentu je neexistující rovnováha mezi časem věnovanému kreacionismu a časem věnovanému evoluční teorii, není tam srovnání ani vyvozování závěru na základě toho, co by nám dokument sdělil; místo toho je čas mrhán otázkami na slavné atheisty. Žádné podpoření kreacionismu argumenty a důkazy, jen je nám cpáno, že evoluční teorie je víra volena proto, aby člověk mohl žít ve hříchu - v podstatě nemorální kult. Dle mého by bylo rozumnější podpořit kreacionismus zaměřením se na tzv. fosilní temno (období, z něhož nejsou fosilní nálezy; perioda po vymření Ramapitheců a Dryopitheců, před objevem Australopitheca - před 9 - 6 miliony let).
Dokument má nulovou informační hodnotu a není objektivní, naopak, má jasný cíl - přesvědčit svět, že evoluce je otázkou slepé víry. Mám pro autory malou otázku. Pokud tedy evoluce vyžaduje víru, v čem je tato slepá víra horší než vaše slepá víra?
Zdroje:

Zdroje obrázků:
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama